کشور ایتالیا به انگلیسی چگونه نوشته می شود

کشور ایتالیا

کشور ایتالیا کشور ایتالیا از ریشه یونانی ایتالوس (italos) به معنی گوساله می‌آید. ایتالیا به معنای سرزمین گاوها است چرا که ... ادامه مطلب