تحصیل در روسیه بدون کنکور

تحصیل در روسیه

چرا تحصیل در روسیه روسیه کشوری فرهیخته است که بیش از نیمی از شهروندان آن دارای مدرک دانشگاهی هستند. روس­ها ... ادامه مطلب