کشور ایتالیا در کدام قاره است

کشور ایتالیا

کشور ایتالیا کشور ایتالیا از ریشه یونانی ایتالوس (italos) به معنی گوساله می‌آید. ایتالیا به معنای سرزمین گاوها است چرا که ... ادامه مطلب