کشور عمان روی نقشه

کشور عمان

کشور عمان کشور عمان یک کشور پادشاهی است که به‌طور کلی دارای رشته کوه‌های بزرگی است. در این کشور دشت‌ها ... ادامه مطلب