کشور کانادا در کدام قاره است

کشور کانادا

مهاجرت به کانادا کانادا یکی از پهناور ترین کشور های دنیا است که در شمال قاره آمریکا واقع شده است. ... ادامه مطلب